Đề đầu đuôi miền Bắc
Xem thống kê

500.000
Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi, giúp bạn tự tin thắng lớn! Còn bạn chỉ cần lấy số và mang tiền về nhà!
Xin quý khách chú ý:
Quý khách có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Gate, Zing Card, VTC-Vcoin, Viettel, Vina
Khi nạp thành công cầu sẽ hiện ra cho Quý khách.
Quý khách nhận số từ 11h00 đến 18h00 hàng ngày.
Nạp Thẻ Tại Đây

Thống kê Đề đầu đuôi miền Bắc
NgàyĐề đầu đuôi miền BắcKết quả
Hôm nay
06/05/2021Đầu 5, Đuôi 8Win Đầu 5
05/05/2021Đầu 6, Đuôi 7Win Đầu 6
04/05/2021Đầu 8, Đuôi 2Win Đầu 8
03/05/2021Đầu 9, Đuôi 5 Win Đuôi 5
02/05/2021Đầu 2, Đuôi 9 Miss
01/05/2021Đầu 6, Đuôi 7Win Đầu 6
30/04/2021Đầu 5, Đuôi 2 Miss
29/04/2021Đầu 1, Đuôi 9Win Đầu 1
28/04/2021Đầu 1, Đuôi 2Win Đầu 1
27/04/2021Đầu 6, Đuôi 3Win Đuôi 3
26/04/2021Đầu 1, Đuôi 2Win Đuôi 2
25/04/2021Đầu 6, Đuôi 8Win Đuôi 8
24/04/2021Đầu 7, Đuôi 5Win Đầu 7
23/04/2021Đầu 6, Đuôi 1Win Đầu 6
22/04/2021Đầu 2, Đuôi 7Win Đầu 2
21/04/2021Đầu 5, Đuôi 1Win Đầu 5
20/04/2021Đầu 5, Đuôi 7 Miss
19/04/2021Đầu 6, Đuôi 7Win Đầu 6
18/04/2021Đầu 1, Đuôi 0Win Đuôi 0
17/04/2021Đầu 5, Đuôi 0Win Đuôi 0
16/04/2021Đầu 8, Đuôi 6Win Đầu 8
15/04/2021Đầu 8, Đuôi 4Win Đầu 8
14/04/2021Đầu 9, Đuôi 7Win Đầu 9
13/04/2021Đầu 5, Đuôi 6 Miss
12/04/2021Đầu 3, Đuôi 6Win Đầu 3
11/04/2021Đầu 1, Đuôi 2Win Đầu 1
10/04/2021Đầu 5, Đuôi 3Win Đuôi 3
09/04/2021Đầu 7, Đuôi 1Win Đầu 7
08/04/2021Đầu 0, Đuôi 7Win Đầu 0
07/04/2021Đầu 7, Đuôi 4Win Đầu 7
06/04/2021Đầu 6, Đuôi 9Win Đuôi 9
05/04/2021Đầu 1, Đuôi 1Miss
04/04/2021Đầu 6, Đuôi 8Win Đuôi 8
03/04/2021Đầu 1, Đuôi 2Win Đầu 1
02/04/2021Đầu 6, Đuôi 5Win Đuôi 5
01/04/2021Đầu 9, Đuôi 2Win Đầu 9
31/03/2021Đầu 3, Đuôi 6Win Đuôi 6
30/03/2021Đầu 1, Đuôi 2Miss
29/03/2021Đầu 0, Đuôi 2Win Đầu 0
28/03/2021Đầu 6, Đuôi 8Miss
27/03/2021Đầu 2, Đuôi 1Win Đuôi 1
26/03/2021Đầu 5, Đuôi 7Miss
25/03/2021Đầu 1, Đuôi 6Win Đầu 1
24/03/2021Đầu 7, Đuôi 8Win Đuôi 8
23/03/2021Đầu 7, Đuôi 6Miss
22/03/2021Đầu 0, Đuôi 5Win Đuôi 5
21/03/2021Đầu 2, Đuôi 0Win Đuôi 0
20/03/2021Đầu 1, Đuôi 8Win Đuôi 8
19/03/2021Đầu 2, Đuôi 3Win Đầu 2
18/03/2021Đầu 3, Đuôi 1Win Đầu 3
17/03/2021Đầu 0, Đuôi 2Win Đuôi 2
16/03/2021Đầu 5, Đuôi 6Win Đầu 5
15/03/2021Đầu 2, Đuôi 9Win Đầu 2
14/03/2021Đầu 8, Đuôi 6Win Đầu 8
13/03/2021Đầu 1, Đuôi 6Win Đầu 1
12/03/2021Đầu 0, Đuôi 9Win Đuôi 9
11/03/2021Đầu 7, Đuôi 6Win Đuôi 6
10/03/2021Đầu 9, Đuôi 3Miss
09/03/2021Đầu 3, Đuôi 8Win Đầu 3
08/03/2021Đầu 6, Đuôi 9Win Đuôi 9
07/03/2021Đầu 0, Đuôi 3Win Đuôi 3
06/03/2021Đầu 2, Đuôi 8Win Đuôi 8
05/03/2021Đầu 9, Đuôi 6Win Đầu 9
04/03/2021Đầu 0, Đuôi 2Win Đầu 2
03/03/2021Đầu 2, Đuôi 0Win Đuôi 0
02/03/2021Đầu 6, Đuôi 5Win Đầu 6
01/03/2021Đầu 8, Đuôi 7Win Đuôi 7
28/02/2021Đầu 9, Đuôi 0Win Đầu 9
27/02/2021Đầu 1, Đuôi 2Win Đầu 1
26/02/2021Đầu 3, Đuôi 0Win Đuôi 0
25/02/2021Đầu 5, Đuôi 0Win Đầu 5
24/02/2021Đầu 1, Đuôi 6Win Đầu 1
23/02/2021Đầu 0, Đuôi 1Miss
22/02/2021Đầu 2, Đuôi 8Win Đuôi 8
21/02/2021Đầu 0, Đuôi 8Win Đầu 0
20/02/2021Đầu 2, Đuôi 0Win Đuôi 0
19/02/2021Đầu 2, Đuôi 3Win Đuôi 3
18/02/2021Đầu 0, Đuôi 2Miss
17/02/2021Đầu 8, Đuôi 7Win Đuôi 7
16/02/2021Đầu 0, Đuôi 8Win Đầu 0
15/02/2021Đầu 4, Đuôi 8Miss
10/02/2021Đầu 6, Đuôi 6Miss
09/02/2021Đầu 9, Đuôi 9Win Đầu 9
08/02/2021Đầu 7, Đuôi 1Win Đuôi 1
07/02/2021Đầu 1, Đuôi 2Win Đầu 1
06/02/2021Đầu 8, Đuôi 4Miss
05/02/2021Đầu 9, Đuôi 6Miss
04/02/2021Đầu 7, Đuôi 8Win Đuôi 8
03/02/2021Đầu 0, Đuôi 3Miss
02/02/2021Đầu 5, Đuôi 4Win Đầu 5
01/02/2021Đầu 5, Đuôi 2Win Đuôi 2
31/01/2021Đầu 8, Đuôi 2Win Đầu 8
30/01/2021Đầu 0, Đuôi 6Win Đầu 0
29/01/2021Đầu 7, Đuôi 9Win Đuôi 9
28/01/2021Đầu 2, Đuôi 8Win Đầu 2
27/01/2021Đầu 1, Đuôi 6Win Đuôi 6
26/01/2021Đầu 3, Đuôi 8Miss
25/01/2021Đầu 5, Đuôi 7Win Đầu 5, Đuôi 7
24/01/2021Đầu 8, Đuôi 1Win Đầu 8
23/01/2021Đầu 7, Đuôi 2Miss
22/01/2021Đầu 0, Đuôi 7Miss
21/01/2021Đầu 3, Đuôi 9Win Đầu 3
20/01/2021Đầu 2, Đuôi 7Miss
19/01/2021Đầu 2, Đuôi 1Miss
18/01/2021Đầu 4, Đuôi 4Win Đầu 4
17/01/2021Đầu 9, Đuôi 8Win Đầu 9
16/01/2021Đầu 2, Đuôi 0Miss
15/01/2021Đầu 0, Đuôi 7Miss
14/01/2021Đầu 5, Đuôi 8Win Đuôi 8
13/01/2021Đầu 6, Đuôi 8Win Đầu 6
12/01/2021Đầu 3, Đuôi 3Miss
11/01/2021Đầu 5, Đuôi 7Win Đuôi 7
10/01/2021Đầu 6, Đuôi 6Win Đuôi 6
09/01/2021Đầu 3, Đuôi 6Miss
08/01/2021Đầu 2, Đuôi 9Win Đầu 2
07/01/2021Đầu 4, Đuôi 1Miss
06/01/2021Đầu 4, Đuôi 0Miss
05/01/2021Đầu 7, Đuôi 6Win Đầu 7, Đuôi 6
04/01/2021Đầu 8, Đuôi 0Win Đầu 8
03/01/2021Đầu 4, Đuôi 2Win Đuôi 2
02/01/2021Đầu 3, Đuôi 4Miss
01/01/2021Đầu 8, Đuôi 1Win Đầu 8