SỐ TUYỆT MẬT TỪ HỘI ĐỒNG
Cặp ba càng miền Bắc
Bạch thủ đề miền Bắc
Song thủ đề miền Bắc
Dàn đề 6 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc
Đề đầu đuôi miền Bắc
Bạch thủ lô miền Bắc
Song thủ lô miền Bắc
Cầu lô 2 nháy miền Bắc
Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc